kontakt: 514004444, biuro@tokajconsulting.pl


Finansowanie inwestycji deweloperskiej - kredyt bankowy.

Szybka weryfikacja możliwości kredytowania inwestycji po wypełnieniu poniższego formularza.

PytanieProszę wpisać odpowiedź
Nazwa firmy, KRS
Osoba do kontaktu (mail, telefon)
Adres realizacji inwestycji developerskiej
KW działki, koszt nabycia
Krótki opis inwestycji (miejsce na kilkanaście zdań)
Czy jest pozwolenie na budowę?(Zaznacz dla TAK)
Czy jest wycena nieruchomości?(Zaznacz dla TAK)
Termin rozpoczęcia budowy, termin zakończenia budowy
Całkowity koszt inwestycji (wydatki na budowę, działka, koszty miękkie)
Poniesione koszty (wkład własny)
Doświadczenie inwestora (zrealizowane wcześniej inwestycje)
Czy nie jesteś robotem (zaznacz)?

-

www.DV1.pl